Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy www.kozistok.pl (dalej: Strona).
 2. Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot „KOZI STOK” oznacza gospodarstwo agroturystyczne KOZI STOK KOBYLEC, zlokalizowane w Kobylec 50, 32-740 Łapanów, należące do Marty Libury, Kozi Stok Kobylec 50, 32-740 Łapanów.
 3. Strona jest własnością i jest utrzymywana przez Martę Liburę, Kozi Stok Kobylec 50, 32-740 Łapanów . Dostęp i używanie jej oznacza akceptację wszystkich terminów, warunków oraz uwag, zawartych na tej Stronie.
 4. Poprzez używanie tej strony, Użytkownik Strony oświadcza że rozumie i zgadza się z ogólnymi terminami i warunkami.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Strony jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z Usług lub zawarcia Umowy sprzedaży.

Administrator danych osobowych

 1. KOZI STOK jest administratorem (dalej: Administrator) danych osobowych. podanych dobrowolnie w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
 2. KOZI STOK nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kobylec@kozistok.pl

Cele i okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników Strony oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane użytkowników Strony w celu:
  – Odpowiedzi Użytkownikowi Strony na zadane zapytanie przy użyciu formularza kontaktowego.
  – Przyjęcia rezerwacji noclegów poprzez użycie formularza kontaktowego.
  – Przedstawienia oferty marketingowej, handlowej.
 3. Dane osobowe użytkowników Strony nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim.
 4. Dane osobowe Użytkownika Strony będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, aż do momentu jej wycofania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi Strony przysługuje:

 • prawo do dostępu danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik Strony wyraził taką zgodę.

Pliki cookies

 1. Przy pierwszej wizycie na Stronie, Użytkownik Strony jest informowany o używaniu plików cookies. Pliki te wykorzystywane są do zapamiętywania informacji użytkowniku strony – tworzenia tzw. spersonalizowanych ustawień i stosowane są przez większość rozbudowanych stron WWW. Nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika Strony.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 3. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 4. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony