Zwierzęta

W Kozim Stoku mieszkają zwierzęta. Liczne stado kóz jest naszą dumą – to one stały się inspiracją w poszukiwaniu nazwy dla naszego siedliska. Goście mogą je głaskać, karmić, a nawet… wydoić. Wraz z Instytutem Ochrony Zasobów Genetycznych, pracujemy nad zachowaniem i odnową starej, chronionej rasy karpackiej. Mieszka u nas również koza sandomierska.

Oprócz kóz, w gospodarstwie hodujemy króliki oraz kury. Żyją z nami niezwykle przyjazne, chętne do zabawy psy. Wygrzewające się w słońcu koty cicho mruczą gdy gładzi się ich futra. Już niedługo w stajni zamieszkają konie.

W pasiece, pracowite życie wiodą pszczoły, oblatujące codziennie nasz sad, las i ogród.

Las wchodzi czasem na nasze podwórko i do naszego domu. Z wizytą zaglądają do nas zające, wiewiórki, dziki i borsuki. W koronach drzew mieszka liczne ptactwo, a przy wodopoju lasu łęgowego spotkać można sarnę, jelenia, kuny, a nawet łosia. Na ciepłych kamieniach wygrzewają się salamandry i padalce. Wieczorami, żaby w stawach urządzają koncerty, a z ukrycia wychodzą jeże oraz sowy. W Kozim Stoku stajemy się częścią przyrody, która nas otacza. Przyrody, która żyje własnym rytmem, pozwalającym zapomnieć o szaleńczym tempie współczesnego świata.
Wystarczy przystanąć, posłuchać i popatrzeć…